Daily Archives :

19 Tháng Tư, 2018

Mã giảm giá Lazada 50K, Áp dụng cho một số đơn hàng

Read More

Mã giảm giá Lazada 50K, Áp dụng khi đơn hàng có giá trị 300K – 500K Khoảng thời gian trước đây, mã giảm giá Lazada 50K luôn có sẵn và có thể áp dụng với các đơn hàng từ 150K trở lên, nhưng từ sau ngày 1/2/2017 mã giảm giá 50K này chỉ áp dụng cho các đơn hàng tối thiểu là 300K, và 500K đối với một số sản…