Liên kết ngân hàng Vietcombank với Ứng Dụng Momo

Bước 1: Chọn Logo Vietcombank trong ứng dụng Momo

bước 1 liên kết

Bước 2: Đăng Nhập tài khoản Internet Banking

bước 2 liên kết

Bước 3: Chọn Ví điện tử MOMO

bước 3 liên kết

Bước 4: Nhập thông tin tài khoản

Bước 5: Nhập mã xác thực

bước 5 liên kết

Nhấn xác nhận để hoàn thành liên kết tài khoản ngân hàng Vietcombank với ứng dụng Momo

0/5 (0 Reviews)

AdHai